Hva er et 15-1 møte?

Betegnelsen “15-1 – møte” er et annet ord for drøftelsesmøte / drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse eller avskjed.

 

Arbeidsmiljøloven § 15-1

En del bruker betegnelsen 15-1 møte når det vises til såkalt drøftingsmøte / drøftelsesmøte. “15-1” henspiller på bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-1, som lyder:

§ 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

Som det fremgår av bestemmelsen, er dette et veldig viktig og alvorlig møte, som skal behandles på alvor og respekt av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Jeg har tidligere skrevet om drøftelsesmøte på disse sidene, se for eksempel denne artikkelen.