Category Archives: Ekspropriasjon

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at grunneier tvinges til å gi fra seg hele eller deler av eiendommen. Som kompensasjon for ekspropriasjon har den som rammes av ekspropriasjonen krav på full erstatning.