Tag Archives: drøftingsmøte

Hva er et 15-1 møte?

Betegnelsen “15-1 – møte” er et annet ord for drøftelsesmøte / drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse eller avskjed.  

Drøftelsesmøte før oppsigelse

Oppsigelse eller avskjed er ofte dramatisk for den ansatte som rammes. Der er derfor strenge regler for arbeidsgiver kan avslutte et arbeidsforhold. Et sentralt krav er et det gjennomføres drøftelsesmøte.