Category Archives: Eiendomsrett

Hvem må betale for heisen i et sameie?

Heis er en kostbar installasjon i en boligblokk. Samtidig er den stor nytte for de som bor høyt opp i blokken, men ofte helt irrelevant for de som bor i 1 etasje. Likevel er den klare hovedregel at alle betaler likt etter eierbrøken.

Hva er ekspropriasjon?

Ekspropriasjon av eiendom innebærer at grunneier tvinges til å gi fra seg hele eller deler av eiendommen. Som kompensasjon for ekspropriasjon har den som rammes av ekspropriasjonen krav på full erstatning.

Mangler ved ny bolig

Ved forbrukeres kjøp av en ny bolig som er på tegnebrettet eller under oppføring på avtaletidspunktet gjelder bustadoppføringsloven. Loven gir omfattende beskyttelse for forbrukere.

Kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig

Kjøp av bolig er som kjent den største investeringen de fleste av oss foretar her i livet. Denne investeringen foretas ikke sjelden etter en kaotisk visning, eller basert på tegninger i en fin brosjyre for et nybygg. Selv den beste byggekspert vil ha problemer med å kunne vurdere mulige mangler og faremomenter ved en rask befaring, eller ut fra foreløpige tegninger av et bygg som ikke er oppført ennå. Få tenker… Read More »

Eiendomsrett

Eiendomsrett: Eiendomsrett er et stort felt, der det kan dukke opp mange forskjellige rettslige problemstillinger. Advokatfirmaet jeg arbeider i har vært blant landets ledende innen eiendomsrett i over 150 år. Vi gir rådgivning og bistår i tvister innen et bred spekter av saker, som for eksemepel Mangler ved eiendom Arealsvikt – Arealavvik Fukt, råte og sopp Formelle mangler – manglende ferdigattest, ulovlig bygg mv. Tvister ved eierskifteforsikring Eiendomsmegleransvar (megleransvar) Mangler… Read More »