Hvem må betale for heisen i et sameie?

Heis er en kostbar installasjon i en boligblokk. Samtidig er den stor nytte for de som bor høyt opp i blokken, men ofte helt irrelevant for de som bor i 1 etasje. Likevel er den klare hovedregel at alle betaler likt etter eierbrøken.

heis-eierseksjonsloven-felleskostnader

Men hva gjør man der en del av sameierne ikke engang har tilgang til heisen? I en ny dom var det et sameie med 7 blokker, hvorav 4 hadde heis. Måtte da sameierne i de 3 blokkene uten heis være med på å betale? Hovedregelen etter eierseksjonsloven § 23 er at alle skal betale etter hvilken eierbrøk de har i sameie. Samtidig er det mulighet for unntak dersom det foreligger særlige grunner.

Høyesterett var delt i spørsmålet. 2 dommere mente at det forelå så spesielle forhold at sameierne uten heis måtte fritas for kostnaden. Men et knapt flertall på 3 dommere hadde et annet syn.

Les mer, og se hele dommen om fordeling av felleskostnader på denne siden.