Category Archives: Arbeidsrett

Gratis mini-kurs i arbeidsrett

Det siste året har jeg jobbet mye med å lage et omfattende online-kurs spesielt for ledere og HR-ansvarlige. Dette kurset er foreløpig lansert for en mindre gruppe, og vil få en bredere lansering utover våren. Siden tilbakemeldingene på dette kurset har vært enestående gode, har jeg også laget et enklere minikurs, som gir små leksjoner innen arbeidsrett og oppsigelsesreglene på epost.

Har du lyst på et gratiskurs i arbeidsrett? Ta turen til denne siden, og lese mer!

Som en bonus får alle som melder seg på kurset også en kopi av e-boken min: «arbeidsrettsguiden». Begge deler er helt gratis.

 

Sluttpakke-grunnkurs hos Marte Spurkland

Sluttpakker er tema i denne ukes episode av VG-podcasten «Tett på» med programleder Marte Spurkland. Sammen med headhunter Trine Larsen og skuespiller Nils Ole Oftebro hadde jeg gleden av å være gjest i denne sendingen der vi blant annet snakker om kunsten å ta sluttpakke, hva du bør tenke på i jobbintervjuer og hvordan det er å forlate arbeidslivet. Nils Ole Oftebro forteller om kjærlighetssorgen han følte ved å slutte på Nationaltheatret, og skaper et minneverdig øyeblikk når han plutselig griper fatt i hånden min…

Continue reading Sluttpakke-grunnkurs hos Marte Spurkland

Nedbemanninger i praksis (podcast)

I siste podcast fra Juridisk ABC har jeg advokat Per Benonisen fra DLA på besøk. Jeg har møtt Per i flere saker tidligere, og syntes derfor det var spennende å få en tidligere motpart med i studio. Resultatet ble riktig så bra, og vi hadde en hyggelig prat om hva du trenger å vite for å forstå en nedbemanningsprosess.

Du finner podcasten i Itunes ved å søke på «Juridisk ABC » og på denne siden. 

3 kilder til innføring i arbeidsgivers styringsrett

Den siste tiden har jeg jobbet publisert 3 ganske forskjellige typer innhold om som forklarer hva som ligger i arbeidsgivers styringsrett.

Først la jeg ute en liten tegnefilm som jeg hadde laget for å teste en enkel måte å formidle innhold på. Det tok noen timer å lage filmen, men selv var jeg ganske stolt. Du kan se dette lille juss i tegnefilms form på denne siden.

Så publiserte jeg podcasten med en av Norges fremste eksperter på området, Jan Fougner. I podcasten snakker vi om hovedinnholdet i styingsretten, og går gjennom en rekke illustrerende dommer. Siden dommer er historiefortelling blir det hele ganske underholdene, synes jeg! Du kan høre podcasten om arbeidsgivers styringsrett her.

Til sist – men langt fra minst har jeg endelig ferdigstilt en artikkel som har ligget halvveis skrevet i flere år. Endelig har jeg fått tid til å bearbeide, utvide, omarbeide og til slutt ferdigstille artikkelen om styringsretten. Artikkelen ligger på arbeidsrettsadvokaten.no og vil  gi deg en grundig innføring i temaet arbeidsgivers styringsrett.

Hvilken form for innhold liker du best? Jeg hører gjerne din mening!

 

 

Nedbemanning i norske bedrifter

En av ti norske virksomheter vurderer å nedbemanne

Det er vår og og med det kommer det nedbemanninger (bedriftene vil spare en mnd oppsigelsestid i forbindelse med ferien). I år er det sjeldent mange virksomheter som vurderer nedbemanning. I følge Dagens Næringsliv har det ikke vært så stor andel av norske bedrifter som ønsker å kutte antall ansatte siden 2009 – dvs midt i finanskrisen.

I den forbindelse har jeg laget en artikkel som går grundig gjennom kravene til en nedbemanningsprosess. Nedbemanningsguiden er publisert på www.juridiskabc.no  

Arbeidsrettsadvokaten

Nye nettsider for Arbeidsrettsadvokaten.no

Jeg har siden 2006 utviklet og drevet nettstedet www.arbeidsrettsadvokaten.no. Sidene har gjennom årene hatt over 1 million besøkende og selv om det etterhvert har kommet flere nettsider med informasjon om arbeidsrett, har Arbeidsrettsadvokaten opprettholdt stillingen som først og størst i slitt slag.

Samtidig hadde nettsidene etterhvert blitt preget av tiden som har gått, og det var nå på tide med en fullstendig overhaling.

Ny logo, nytt publiseringssystem og nytt innhold er nå på plass. Jeg håper du tar deg tid til å besøke sidene – og husk å melde deg på nyhetsbrevet som vi endelig har fått på plass!

Klikk her for å se de nye nettsidene 

Oppsigelse ved sykdom

Oppsigelse ved sykdom

Arbeidsavtalen er en gjensidig bebyrdende avtale. Arbeidstaker plikter å stille på jobb og utføre det avtalte arbeidet, samtidig som arbeidsgiver plikter å sørge for betaling av lønn. Når arbeidstaker blir syk, og ikke stiller på arbeidet foreligger det da – rent objektivt – et brudd på avtalen fra arbeidstakers side.

Samtidig er arbeidsmiljøloven er som kjent en sosial vernelov, som skal gi arbeidstaker trygge rammer for arbeidsforholdet. En grunnleggende rettighet er at arbeidstaker har rett til å være fraværende fra arbeidet dersom sykdom eller ulykke gjør det umulig å stille på jobb.

Bestemmelsen som gir arbeidstaker dette vernet finner vi i arbeidsmiljøloven § 15-8, som lyder:

 

§ 15-8.Oppsigelsesvern ved sykdom

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

(3) Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest.

 

 

Det foreligger ikke noe totalforbud mot oppsigelse ved sykdom!

Som det fremgår av 1. ledd kan arbeidstaker “ikke av den grunn sies opp” de første 12 mnd.

Bestemmelsen gjør altså ikke arbeidstaker “imun” mot oppsigelse. Arbeidstaker kan sies opp av andre grunner. Dersom det parallelt med sykefraværet foreligger forhold som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, gir altså ikke § 15-8 noe fullstendig forbud mot oppsigelse. Et klassisk eksempel er kassereren som blir syk, og så finner vikaren ut at det er foretatt systematiske underslag. I en slik situasjon kan det være fullt ut berettiget at arbeidsgiver går til avskjed, evt oppsigelse.

Dersom arbeidsgiver gir oppsigelse i verneperioden, følger det av bestemmelsens 2. ledd at det må gjøres “overveiende sannsynlig” at oppsigelsen ikke skyldes sykefraværet. Bestemmelsen er altså en bevisregel, som pålegger arbeidsgiver en spesielt streng bevisbyrde.

 

Ikke fritt frem etter 12 mnd

Noen leser bestemmelsen dithen at det er fri adgang til å si opp arbeidstaker etter at sykefraværet har vart 12 mnd. Det er ikke korrekt. Også etter utløpet av 12 mnd fristen gjelder de vanlige kravene om saklig grunn for oppsigelse.

Les også min artikkel om usaklig oppsigelse på Juridisk ABC.