Advokat Oslo

Eivind Arntsen er partner og advokat i DALAN Advokatfirma i Oslo. Arntsen drev tidligere advokatfirmaet Arntsen. Denne advokatvirksomheten ble fra 2011 videreført i DALAN Advokatfirma.

DALAN har en lang og stolt historie, med røtter helt tilbake til 1862. Advokatfirmaet har advokater som er spesialiserte på forskjellige områder, som for eksempel eiendomsadvokater, arbeidsrettsadvokater, selskapsrettsadvokater, skilsmisseadvokater og arverettsadvokater.

Selv om vi er et advokatfirma i Oslo, har vi saker fra hele landet – og også en del utenlandske advokater.

Vi er med i LAW Europe International, som er en internasjonal sammenslutning av advokater over hele verden. Gjennom våre samarbeidsadvokater i denne foreningen, kan vi derfor løse oppdrag i alle de viktigste juristiksjoner verden over.

Så enten du trenger en advokat i Oslo, Hammerfest eller Hamburg, kan du ta kontakt for å få videre bistand.

 

Kontakt advokat : Telefon 21 37 80 00