Lagmannsretten: Varsel om mulig oppsigelse er ikke noen oppsigelse!

dom

I en fersk dom fra Lagmannsretten peker retten på at et varsel om en oppsigelse i utgangspunktet ikke er noen oppsigelse, og at det i en prosess, hvor arbeidsgiveren vurderer oppsigelse etter rettens syn må være adgang til tilby arbeidstakeren å inngå en sluttavtale eller si opp selv, uten at valget arbeidstakeren får kan vurderes som en oppsigelse.

Retten sier at “Det må gjelde selv om det valget arbeidstakeren blir stilt overfor, kan være vanskelig og ubehagelig og også ofte føles som et sterkt press. I en del tilfeller vil imidlertid arbeidstakeren kunne være tjent med å inngå sluttavtale eller å si opp selv, fremfor å bli sagt opp.”

Les kommentarer til dommen, og få hele dommen i fulltekst på Juridisk ABC