Hva bør du tenke på ved inngåelse av en sluttavtale?

sluttavtale

Sluttavtaler er nyttige virkemidler for å løse vanskelige situasjoner i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Men hva kreves av en sluttavtale? Og hvordan skal sluttavtalen utformes?

Sluttavtale: Avtale som regulerer betingelsene for en frivillig avslutning av et ansettelsesforhold. Sluttavtaler blir ofte kalt «sluttpakke».

 

De er mange forhold å vurdere når selve sluttavtalen skal utformes. Noen enkle eksempler på dette er

  • Når skal arbeidstakeren ha siste arbeidsdag?
  • Skal arbeidstakeren få et sluttvederlag?
  • Skal det knyttes betingelser til sluttvederlaget?
  • Skal den ansatte få fri i oppsigesestiden?
  • Vil arbeidsgiver gi hjelp i forhold til jobbsøkekurs, outplacement eller lignende?
  • Hvilke deler av sluttavtalen er det skatt på?

Jeg har skrevet en omfattende artikkel om sluttavtaler for Jusstorget, der vi går konkret gjennom alle de vanlig punktene i sluttavtaler. Du finner artikkelen her.