1000 arbeidsrettssaker for domstolene hvert år

dom

Tall fra domstolene viser at det hvert år kommer inn om lag 1000 saker til de norske tingrettene.

Tallene var noe høyere i 2009, noe som skyldtes at det var spesielt mange tvister om nedbemanning det året.

Her er tall jeg har fått innhentet fra Domstoladministrasjonen:

 

Nøkkeltall om arbeidsrettssaker i tingrettene:

2006 2007 2008 2009 2010
Innkomne saker 863 668 731 1 183 944
Behandlede saker 919 726 720 1 076 995
Gjenstående saker ved årets slutt 337 279 294 399 345
Gj.snittlig behandlingstid (måneder) 5,1 5,0 4,4 4,1 4,5

Kilde: Lovisa