Tag Archives: arbeidsrettssaker

1000 arbeidsrettssaker for domstolene hvert år

Tall fra domstolene viser at det hvert år kommer inn om lag 1000 saker til de norske tingrettene.