Tag Archives: opphavsrett

Opphavsrett

Opphavsrett er et krevende fag, der mange problemstillinger fordrer sikkert skjønn kombinert med grundige juridiske kunnskaper.

Fagets immaterielle karakter,  kombinert med internasjonal lovgivning og problemstillinger knyttet til ny teknologi gir oss stadig spennende utfordringer.

Advokat Eivind Arntsen har spesialisering i opphavsrett og IT-rett fra Universitetet i Oslo. Han har i mange år bistått profesjonelle rettighetshavere, som forlag, IT-bedrifter  og opphavsmenn med alle former for opphavsrettslige spørsmål.

Arntsen har vært rangert i den årlige amerikanske analysen “Best Lawyers” som en av landets beste opphavsrettsadvokater i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013. 

Advokat Arntsen bistår både med betenkninger, foredrag, forhandlinger og prosessbistand innen opphavsrett og andre medierettslige felt. Trenger du advokathjelp innen opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle spørsmål, er du selvsagt velkommen til ta kontakt, så kan vi avklare om det er behov for advokatbistand, og jeg kan gi et estimat på hvilke kostnader det vil innebære å bruke advokat på ditt opphavsrettslige spørsmål.