Tag Archives: opphavsrett

Opphavsrett

Opphavsrett er et krevende fag, der mange problemstillinger fordrer sikkert skjønn kombinert med grundige juridiske kunnskaper. Fagets immaterielle karakter,  kombinert med internasjonal lovgivning og problemstillinger knyttet til ny teknologi gir oss stadig spennende utfordringer. Advokat Eivind Arntsen har spesialisering i opphavsrett og IT-rett fra Universitetet i Oslo. Han har i mange år bistått profesjonelle rettighetshavere, som forlag, IT-bedrifter  og opphavsmenn med alle former for opphavsrettslige spørsmål. Arntsen har vært rangert i… Read More »