Tag Archives: ny bolig

Mangler ved ny bolig

Ved forbrukeres kjøp av en ny bolig som er på tegnebrettet eller under oppføring på avtaletidspunktet gjelder bustadoppføringsloven. Loven gir omfattende beskyttelse for forbrukere.