Tag Archives: bustadoppføringsloven

Mangler ved ny bolig

Ved forbrukeres kjøp av en ny bolig som er på tegnebrettet eller under oppføring på avtaletidspunktet gjelder bustadoppføringsloven. Loven gir omfattende beskyttelse for forbrukere.

Kjøpers rettigheter ved kjøp av bolig

Kjøp av bolig er som kjent den største investeringen de fleste av oss foretar her i livet. Denne investeringen foretas ikke sjelden etter en kaotisk visning, eller basert på tegninger i en fin brosjyre for et nybygg. Selv den beste byggekspert vil ha problemer med å kunne vurdere mulige mangler og faremomenter ved en rask befaring, eller ut fra foreløpige tegninger av et bygg som ikke er oppført ennå. Få tenker… Read More »