En av ti norske virksomheter vurderer å nedbemanne

Det er vår og og med det kommer det nedbemanninger (bedriftene vil spare en mnd oppsigelsestid i forbindelse med ferien). I år er det sjeldent mange virksomheter som vurderer nedbemanning. I følge Dagens Næringsliv har det ikke vært så stor andel av norske bedrifter som ønsker å kutte antall ansatte siden 2009 – dvs midt i finanskrisen. I den forbindelse har jeg laget en artikkel som går grundig gjennom kravene… Read More »

Avskjed

Avskjed innebærer at arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet med umiddelbar virkning. En mer folkelig betegnelse på avskjed er å få “sparken på dagen”.

Nye nettsider for Arbeidsrettsadvokaten.no

Jeg har siden 2006 utviklet og drevet nettstedet www.arbeidsrettsadvokaten.no. Sidene har gjennom årene hatt over 1 million besøkende og selv om det etterhvert har kommet flere nettsider med informasjon om arbeidsrett, har Arbeidsrettsadvokaten opprettholdt stillingen som først og størst i slitt slag. Samtidig hadde nettsidene etterhvert blitt preget av tiden som har gått, og det var nå på tide med en fullstendig overhaling. Ny logo, nytt publiseringssystem og nytt innhold… Read More »

Oppsigelse i prøvetid

Jeg får ofte spørmål om reglene for oppsigelse i prøvetid. I bunn og grunn er de ikke så veldig kompliserte. Samtidig er det mange misforståelser om reglene for prøvetidsansettelse, og hvor fritt arbeidsgiver står ved konflikt om oppsigelse i prøvetiden.

Oppsigelse ved sykdom

Arbeidsavtalen er en gjensidig bebyrdende avtale. Arbeidstaker plikter å stille på jobb og utføre det avtalte arbeidet, samtidig som arbeidsgiver plikter å sørge for betaling av lønn. Når arbeidstaker blir syk, og ikke stiller på arbeidet foreligger det da – rent objektivt – et brudd på avtalen fra arbeidstakers side. Samtidig er arbeidsmiljøloven er som kjent en sosial vernelov, som skal gi arbeidstaker trygge rammer for arbeidsforholdet. En grunnleggende rettighet… Read More »

1000 arbeidsrettssaker for domstolene hvert år

Tall fra domstolene viser at det hvert år kommer inn om lag 1000 saker til de norske tingrettene.

Lagmannsretten: Varsel om mulig oppsigelse er ikke noen oppsigelse!

I en fersk dom fra Lagmannsretten peker retten på at et varsel om en oppsigelse i utgangspunktet ikke er noen oppsigelse, og at det i en prosess, hvor arbeidsgiveren vurderer oppsigelse etter rettens syn må være adgang til tilby arbeidstakeren å inngå en sluttavtale eller si opp selv, uten at valget arbeidstakeren får kan vurderes som en oppsigelse.

Hva er et 15-1 møte?

Betegnelsen “15-1 – møte” er et annet ord for drøftelsesmøte / drøftingsmøte før beslutning om oppsigelse eller avskjed.  

Hvem må betale for heisen i et sameie?

Heis er en kostbar installasjon i en boligblokk. Samtidig er den stor nytte for de som bor høyt opp i blokken, men ofte helt irrelevant for de som bor i 1 etasje. Likevel er den klare hovedregel at alle betaler likt etter eierbrøken.

Usaklig oppsigelse

En usaklig oppsigelse  kan fort føre til alvorlige konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den ansatte kommer i en vanskelig situasjon personlig, karrieremessig og økonomisk, samtidig som arbeidsgiver risikerer en krevende arbeidsrettssak, der det er risiko for å bli idømt store erstatningsbeløp.