Oppsigelse i prøvetid

Jeg får ofte spørmål om reglene for oppsigelse i prøvetid. I bunn og grunn er de ikke så veldig kompliserte. Samtidig er det mange misforståelser om reglene for prøvetidsansettelse, og hvor fritt arbeidsgiver står ved konflikt om oppsigelse i prøvetiden.

For å begynne med det enkle utgangspunktet: En person som er ansatt i prøvetid er fast ansatt på samme måte som enhver annen arbeidstaker som har vært i bedriften ut over prøvetiden. Det som kjennetegner prøvetiden er imidlertid følgende:

  • Det er adgang til å avtale kortere oppsigelsestid i prøvetiden, og fristen gjelder fra den datoen oppsigelsen ble gitt. (Ikke den 1. i påfølgende måned)
  • Det er en ikke uvesentlig lavere terskel for å si opp en ansatt i prøvetiden, men en slik oppsigelse må være basert på manglende faglig dyktighet eller tilpasning til arbeidsoppgavene / pålitelighet.
  • Oppsigelse av andre årsaker krever saklig grunn på linje med enhver annen oppsigelse.
  • Vern mot oppsigelse grunnet sykdom eller graviditet er det samme i prøvetiden.
  • Oppsigelsesprosessen skal skje på vanlig måte i prøvetiden, med gjennomføring av forutgående drøftelsesmøte, formelt korrekt skriftlig oppsigelse mv
  • Arbeidstaker har ikke rett til å stå i stilling ved oppsigelse i prøvetiden.

For øvrig er det viktig å merke seg at det er et vilkår at prøvetid avtales før tiltredelse for at prøvetidsbestemmelsene i det hele tatt skal komme til anvendelse. Dersom det ikke står noe i arbeidsavtalen om prøvetid, eller arbeidstaker ikke har fått noen arbeidsavtale, gjelder det ingen prøvetid.

For en mer utfyllende beskrivelse av reglene om oppsigelse i prøvetiden, se denne artikkelen på nettsidene Juridisk ABC 

 

Dersom du har behov for advokatbistand i forbindelse med spørsmål om oppsigelse eller andre arbeidsrettslige problemstillinger, må dy gjern ta kontakt med meg på telefon 930 33 669 eller epost arntsen@dalan.no . Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan svare på generelle spørsmål om oppsigelse. Slike henvedelser kan rettes til Arbeidstilsynet.