Mangler ved ny bolig

Ved forbrukeres kjøp av en ny bolig som er på tegnebrettet eller under oppføring på avtaletidspunktet gjelder bustadoppføringsloven. Loven gir omfattende beskyttelse for forbrukere.

Det er sagt ofte, men verdt å gjenta: Kjøp av bolig er for de aller fleste den største og viktigste investeringen vi gjør i livet. Når boligen i tillegg ikke er ferdig når avtale inngås, er det åpenbart mange farer som lurer.

Noen typiske situasjoner som den uheldige boligkjøper kan oppleve er:

  • Boligen kan bli annerledes en forbrukeren så for seg
  • Boligen kan bli forsinket
  • Utbygger kan gå konkurs

For å beskytte forbrukerne, har vi bustadoppføringsloven. Loven er gjort ufravikelig, slik at det ikke er lov å avtale dårlige betingelser enn det som følger av loven.

Loven har i tillegg en rekke bestemmelser som sikrer forbrukeren dersom det oppstår komplikasjoner. Noen sentrale vernebestemmelser er

  • Krav om garanti fra entreprenør
  • Retten til dagbøter ved forsinkelse
  • Regler som beskytter kjøper ved  mangler eller hvis opplysningene som ble gitt om boligen var feil

Klikk gjerne på lenkene for å komme til egne beskrivelser på nettstedet bustadoppføringslova.no nybygg-bustadoppforingsloven

 

Dersom du har kommet i en situasjon der du opplever mangler ved kjøp av nybygg, må du gjerne ta kontakt for en vurdering av om du har et krav det er verdt å gå videre med.

Les også vår artikkel på juridisk abc:

Bustadoppføringslova på 1-2-3