Eiendomsrett

Eiendomsrett:

Eiendomsrett er et stort felt, der det kan dukke opp mange forskjellige rettslige problemstillinger. Advokatfirmaet jeg arbeider i har vært blant landets ledende innen eiendomsrett i over 150 år.

Vi gir rådgivning og bistår i tvister innen et bred spekter av saker, som for eksemepel

 • Mangler ved eiendom
 • Arealsvikt – Arealavvik
 • Fukt, råte og sopp
 • Formelle mangler – manglende ferdigattest, ulovlig bygg mv.
 • Tvister ved eierskifteforsikring
 • Eiendomsmegleransvar (megleransvar)
 • Mangler etter bustadoppføringslova
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Husleie – spørsmål innen utleie av eiendom
 • Nabotvister (naboloven / grannelova)
 • Ekspropriasjon
 • Drift av boligselskaper,
 • Bistand til sameier / borettslag. Spørsmål vedrørende sameiers organisering, gjennomføring av sameiermøte mv.
 • Håndverkertjenester

 

Merk at i mange saker knyttet til fast eiendom dekkes det vesentlige av advokatutgiftene gjennom eiendommens rettshjelpsforsikring.
Advokat Arntsen har laget en egen nettressurs for spørsmål innen eiendomsrett og eiendomstvister: eiendomsadvokaten.no