Barnefordeling

Barnefordeling og barnefordelingssakerBARNEFORDELING er den juridiske betegnelsen på spørsmålet om hvor barna skal bo og hvem som skal ha foreldreansvaret etter et samlivsbrudd. Barnefordeling kan derfor i mange tilfelle være et av de mest kompliserte spørsmålene som må løses ved samlivsbrudd.

Årlig opplever ca 10.000 barn at foreldrene skilles. I tillegg kommer alle samlivsbrudd mellom samboere. Spørsmålet om hvor barna skal bo, og hvem som skal ha foreldreansvaret skalper ofte rettslig konflikt. Norske domstoler behandler ca 2500 barnefordelingssaker hvert år.  

Les også denne guiden om saksgangen i barnefordelingssaker

Når det oppstår tvist om hvor barnet skal bo, kan det være hensiktsmessig å få bistand av en barnefordelingsadvokat.

Både hensynet til de viktigste personene i denne prosessen – barna – og med tanke på det videre samarbeidsforholdet mellom foreldrene, er det viktig å ha en advokat som kan kombinere tung faglig kompetanse og det medmenneskelige perspektivet. 

I vårt advokatfirma har vi denne kompetansen.

Du kan ta kontakt ved å ringe oss på telefon 21378000, eller fylle ut skjemaet nederst på denne siden.

Ønsker du mer informasjon om samlivsbrudd, skilsmisse eller barnefordelingssaker, kan du også se våre fagressurser på nettsiden www.familierettsadvokaten.no

for en virkelig grundig gjennomgang av hvordan rettsprosessen er i en barnefordelingssak, se spesielt artikkelen “slik foregår en sak om barnefordeling”.