Arbeidsrett – en oversikt

Arbeidsrett er betegnelsen på de lover og regler som gjelder i arbeidslivet.

Arbeidsretten har over tid utviklet seg til å bli et stort fag.  Rettsområdet deles hovedsakelig inn i en kollektiv del og en individuell del.

Arbeidsrettens kollektive del er reglene og prinsippene som gjelder for grupper av arbeidstakere, og denne delen av arbeidsretten kjennetegnes av tariffavtalene, og reglene for arbeidskamp. Den kollektive arbeidsretten forvaltes i det vesentlige av arbeidslivets organisasjoner, med LO og Fellesforbundet som eksempler på arbeidstakerorganisasjoner, og NHO og Virke som store arbeidsgiverorganisasjoner.

Arbeidsrettens individuelle del regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I den individuelle del står særlig stillingsvernet (vern mot usaklig oppsigelse) sentralt.

Advokat Arntsen har bred innen området arbeidsrett. Arntsen tilbyr bistand til både arbeidsgivere og arbeidstakere, og oppdragene ligger hovedsakelig innenfor den individuelle arbeidsretten. Typiske oppdrag inkluderer

  • Oppsigelse og avskjed
  • Omstillings- og nedbemanning
  • Endringsoppsigelser og endringsprosesser
  • Sluttpakker
  • Konkuranseklausuler
  • Diskriminering og trakassering

I tillegg gis generell rådgivning innen arbeidsmiljølovens virkefelt og utforming og tolkning av arbeidsavtaler. 

Ønsker du bistand fra advokat Arntsen eller en av de andre arbeidsrettsadvokatene i DALAN Advokatfirma?

Ta kontakt på telefon 21 37 80 00 eller send en epost til ea@advokat-arntsen.no

 

Besøk våre fagsider for arbeidsrett

På arbeidsrettsadvokaten.no har vi siden 2006 skrevet og samlet en rekke artikler og annet relevant innhold om arbeidsrett, oppsigelse, nedbemanning og andre arbeidsrettslige spørsmål.